Bảng Giá Rút Hầm Cầu Công Ty Môi Trường Xanh An Giang

Công Ty Môi Trường Xanh An Giang xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng  [ Bảng Giá Niêp Yết ] dịch vụ rút hầm cầu, thông tắc bồn cầu, cống nghẹt, bên công ty chúng tôi.


Bảng Giá Rút Hầm Cầu Công Ty Môi Trường Xanh An Giang

 1. LONG XUYÊN

 • Giá Rút Hầm Cầu 700.000.VNĐ /1m3

 • Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Bình, Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Phước, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Khánh, Mỹ Hòa, Mỹ Hòa Hưng


 1. CHÂU ĐỐC

 • Giá Rút Hầm Cầu 800.000.VNĐ /1m3

 • Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, P. Núi Sam, Vĩnh Ngươn, Vĩnh Châu, Vĩnh Tế.

 1. TÂN CHÂU

 • Giá Rút Hầm Cầu 850.000.VNĐ /1m3

 • Long Phú, Long Châu, Long Hưng, Long Sơn, Long Thạnh, Châu Phong, Lê Chánh, Long An, Phú Vĩnh Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa,Phú Lộc, Vĩnh Xương.

 1. CHÂU THÀNH

 • Giá Rút Hầm Cầu 750.000.VNĐ /1m3

 • An Châu, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Thành, An Hòa, Bình Hòa, Bình Thạnh, Cần Đăng, Vĩnh Lợi, Vĩnh, Nhuận, Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình, Tây Phú, Vĩnh An.

 1. CHÂU PHÚ

 • Giá Rút Hầm Cầu 800.000.VNĐ /1m3

 • Bình Chánh, Bình Mỹ, Bình Phú, TT. Cái Dầu, Bình Long, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Thủy, Đào Hữu Cảnh, Khánh Hòa, Mỹ Đức, Mỹ Phú, Ô Long Vỹ, Thạnh Mỹ Tây

 1. PHÚ TÂN

 • Giá Rút Hầm Cầu 800.000.VNĐ /1m3

 • Phú Mỹ, Bình Thạnh Đông, Hiệp Xương, Phú An, Bình Phú, Phú Hưng, Phú Thọ, Phú Xuân, Tân Hòa, Tân Trung,Phú Hiệp, Phú Lâm, Phú Long, Phú Thành, Phú Thạnh,TT. Chợ Vàm, Hòa Lạc, Long Hòa.

 1. AN PHÚ

 • Giá Rút Hầm Cầu 850.000.VNĐ /1m3

 • An Phú, Đa Phước, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Trường, Phú Hội, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc,Nhơn Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái, TT. Long Bình, Khánh An, Khánh Bình.

 1. TỊNH BIÊN

 • Giá Rút Hầm Cầu 850.000.VNĐ /1m3

 • An Hảo, Tân Lập, Tân Lợi, TT. Chi Lăng, An Cư, Núi Voi, Vĩnh Trung, TT. Tịnh Biên, TT. Nhà Bàng, An Nông, An Phú, Nhơn Hưng, Thới Sơn, Văn Giáo.

 1. TRI TÔN

 • Giá Rút Hầm Cầu 800.000.VNĐ /1m3

 • Cô Tô, Tà Đảnh, Tân Tiến, TT. Tri Tôn, An Tức, Châu Lăng, Lạc Quới, Núi Tô, Ô Lâm, Vĩnh Gia, TT. Ba Chúc, Lê Trì, Lương An Trà, Lương Phi, Vĩnh Phước.

 1. CHỢ MỚI

 • Giá Rút Hầm Cầu 750.000.VNĐ /1m3

 • Hòa Bình, Hòa An, An Thạnh Trung, Mỹ An, Hội An, TT. Mỹ Luông, Long Giang, Long Kiến, Nhơn Mỹ, Long Điền A, Long Điền B, Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ, Bình Phước, Xuân, Kiến Thành, TT. Chợ Mới, Kiến An, Mỹ Hội Đông

 1. THOẠI SƠN

 • Giá Rút Hầm Cầu 750.000.VNĐ /1m3

 • Phú Hòa, Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch, Phú Thuận, Vĩnh Khánh, Định Thành, TT. Núi Sập, Bình Thành, Định Mỹ, Mỹ Phú Đông, Thoại Giang, Vĩnh Phú, Vọng Đông, TT. Óc Eo, An Bình, Tây Phú, Vọng Thuê

* Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm (VAT)

– Giá trên áp dụng cho ( 1 mét khối  ) ( trên 1 hầm cầu vệ sinh ) trường hợp những hầm cầu khi rút đầy( 1 mét khối lên xe ) trong hầm cầu không hết, nếu khách hàng có nhu cầu tiếp tục thi công hút thêm số lượng mét khối thứ 2, 3… đến khi hoàn thành

– Áp dụng từ tháng 3/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *